Partnerzy

Warschau poln o c

190712021139jjep

logo-ekos

Konkurs wspierają

 

maxpress 150x180 

00001

Miesięcznik "Środowisko"

logo sozo-niebieskie

 ine logo small

    chronmyklimat

 

PIGO

 abc srodowisko RGB

 

LOGO gramwzielone 420x83

 

LogoZNR

 

logo BiE 2013

 

reo logo

ekologiczni brand

 

 Logo energia-pl

 

 logo-ziemia-i-my-zielone-biale-tlo

energia-dla-klimatu

  eo

 

ZW logo RGB podstawowe z pl kolor

 

pzs logo kolor v01

 

ekologia.pl13 250x88

 

srodowisko

SEO Logo

 

 LOGO ARKA JPG 137x63

 

 

Partnerzy

Warschau poln o c

Deutsche Botschaft Warschau
(Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie)

Problematyka ochrony klimatu jest jednym z najważniejszych zagadnień, przed jakimi stoi rząd Republiki Federalnej Niemiec. Siłą rzeczy przedstawicielstwo dyplomatyczne RFN w Polsce angażuje się oraz jest inicjatorem wielu projektów związanych z popularyzacją ochrony klimatu.
We wrześniu ubiegłego roku na terenie ambasady eksperci z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski dyskutowali na temat wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz perspektyw zwiększenia konkurencyjności. Dyskusja odbyła się w ramach niemiecko-brytyjsko-francuskiego Dnia Klimatu, który jest inicjatywą na rzecz wzmocnienia dialogu o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi.
W listopada 2014 r. odbyła się w Ministerstwie Środowiska w Warszawie druga konferencja w ramach zainicjowanego w 2013 r. przez ministrów środowiska Polski i Niemiec cyklu rozmów „Warsaw Climate and Energy Talks“. Także w tym roku głównym tematem rozmów był „Klimat i ochrona powietrza na szczeblu lokalnym”, przy czym najwięcej uwagi poświęcono modernizacji instalacji ciepłowniczych w kontekście nowej dyrektywy unijnej dotyczącej ograniczeń emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza („Clean Air Policy Package“).
Na zorganizowanej przez ambasadę Niemiec we współpracy z Ministerstwem Środowiska konferencji spotkali się przedstawiciele szczebla lokalnego Polski i Niemiec w celu wymiany doświadczeń w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczych oraz wykorzystania energii odnawialnych. Formuła konferencji polegająca na dyskusji na temat konkretnych przedsięwzięć szczebla lokalnego w dziedzinie energii odnawialnych i wydajności energetycznej spotkała się z dużym zainteresowaniem u ok. 80 przedstawicieli miast i gmin ze wszystkich części Polski. Z Niemiec na konferencję przyjechali przedstawiciele miasta Rheine oraz powiatu Marburg-Biedenkopf, którzy przedstawili na podstawie konkretnych przykładów swoje doświadczenia dotyczące zastosowania energii odnawialnych i przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wydajności energetycznej.
Z okazji European Climate Diplomacy Day Ambasady Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zorganizowały w Warszawie konferencję pt. „Green Cities: globalna transformacja ku niskoemisyjnej przyszłości“.
Przedstawiciele wielkich miast: Warszawy, Paryża, Frankfurtu nad Menem oraz Manchesteru przedstawili swoje doświadczenia w działaniach na rzecz niskiej emisji szkodliwych substancji. Następnie z perspektywy kręgów polityki i rządu pokazano, jak można wspierać na szczeblu kraju proekologiczne zaangażowanie miast. Ponadto dyskutowano o oczekiwaniach wobec światowego szczytu klimatycznego, który odbędzie się w 2015 r. w Paryżu.
Ambasada jest również partnerem w organizowanym obecnie konkursie.

http://www.polen.diplo.de/

DBU LOGO WLASCIWE

Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU
(Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko)

Fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU została założona w 1991 r. decyzją niemieckiego rządu federalnego. Z kapitałem założycielskim pochodzącym z prywatyzacji koncernu Salzgitter AG w wysokości ok. 1,3 miliarda euro – obecnie wynoszącym 2,0 miliarda euro – DBU należy do największych fundacji w Europie. Dochody z lokaty kapitału służą wspieraniu innowacyjnych i stanowiących przykład projektów w dziedzinie techniki ochrony środowiska, badań stosowanych, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i ochrony zabytków. Ponadto fundacja DBU wspiera finansowo wymianę wiedzy o środowisku pomiędzy nauką, gospodarką oraz innymi publicznymi i prywatnymi instytucjami. Od czasu założenia fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt przyznała pomoc finansową na realizację 7800 projektów (w tym ok. 300 międzynarodowych) na łączną sumę 1,4 mld euro. Ponad 90% międzynarodowych projektów zlokalizowanych jest w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym ok. 50% w Polsce). Przeważają przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej i komunikacji w ochronie środowiska.
Fundacja sfinansowała już 149 przedsięwzięć realizowanych w Polsce. Przykładowo, były to różne projekty w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz świadomości ekologicznej, opracowanie ekologicznych koncepcji rozwojowych niemiecko-polskiego obszaru przygranicznego, budowa modelowych glebowo-korzeniowych oczyszczalni ścieków, demonstracyjnych instalacji do przekazywania wiedzy o odnawialnych źródłach energii, rozwój systemów doradczych z zakresu ochrony środowiska dla polskich przedsiębiorstw, opracowanie polsko-niemieckiego słownika w ochronie środowiska, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz usuwania szkód wywołanych zanieczyszczeniem środowiska na zabytkach o znaczeniu ponadregionalnym.
Oprócz klasycznej działalności dotacyjnej fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt przyznaje corocznie najwyżej dotowaną nagrodę za zasługi w ochronie środowiska. tzw. Deutscher Umweltpreis. W roku 1996 nagrodę fundacji DBU otrzymał były minister środowiska, prezes EkoFunduszu i wybitny naukowiec prof. Maciej Nowicki. Prof. Nowicki przeznaczył pieniądze z nagrody na założenie Fundacji im. Nowickiego, która miała na celu finansowanie stypendiów w Niemczech dla młodych polskich naukowców w dziedzinie ochrony środowiska. Inicjatywa ta została wsparta przez DBU merytorycznie oraz finansowo w wysokości około 2 milionów euro.
Wzorując się na polsko-niemieckim programie stypendialnym fundacja DBU utworzyła podobne programy stypendialne w 17 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od roku 2007 polsko-niemiecki program stypendialny Fundacji im. Nowickiego oraz fundacji DBU został włączony do Międzynarodowego Programu Wymiany Stypendialnej DBU dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Stypendialnej fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt przyznaje corocznie łącznie 60 stypendiów.
Do dzisiaj na stypendiach w renomowanych niemieckich instytucjach przebywało już 219 młodych naukowców z Polski. W ten sposób udało się stworzyć polsko-niemiecką sieć ekspertów i wzmocnić współpracę w dziedzinie ochrony środowiska. Polscy stypendyści utworzyli Stowarzyszenie “Środowisko dla Środowiska”, które skupia doskonale wykształconych fachowców we wszystkich dziedzinach szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Fundacja DBU prowadzi ponadto program stypendiów doktoranckich. O stypendium doktoranckie mogą się również ubiegać kandydaci z Polski, którzy zamierzają zrobić doktorat na jednej z uczelni w Niemczech.

Więcej o fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt
http://www.dbu.de/

 

EKOS - logo - kolor - 2 MALE

 

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony w marcu 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Podczas inauguracyjnego posiedzenia określiliśmy zadania, z których główne to:

  • krzewienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, zwłaszcza wśród ludzi podejmujących decyzje gospodarcze i polityczne;
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych dziennikarzy w problematyce ekologicznej;
  • współpraca z instytucjami, których zadaniem jest ochrona środowiska w Polsce;
  • organizacja sesji wyjazdowych, seminariów, innych form spotkań służących wymianie myśli, poglądów i doświadczeń między dziennikarzami i instytucjami, które odpowiadają w Polsce za ochronę środowiska.

EKOS skupia ok. 100 dziennikarzy prasy, radia i telewizji z całego kraju specjalizujących się w publicystyce ekologicznej. Działania klubowe przybierają rozmaite formy. Członkowie Klubu reprezentują różne środowiska, również różne opcje polityczne, a także przynależność do różnych organizacji dziennikarskich. Wszystkich członków EKOS-u łączy zainteresowanie problematyką ochrony środowiska i chęć uczestniczenia w pracach Klubu na rzecz polskiej ekologii.
Klub organizuje w odstępach nieregularnych kilkudniowe sesje wyjazdowe do miejsc budzących szczególnie duże zainteresowanie dziennikarzy zajmujących się problematyką ekologiczną. Są to zarówno miejsca zagrożone pod względem ekologicznym, jak też przeciwnie – zakątki kraju, w których przyroda ma szansę na przetrwanie.
Klub EKOS włącza się też w kampanie służące środowisku w Polsce. Przykładem skutecznej kampanii EKOS-u jest wspieranie idei utworzenia na terenach jeszcze niezdegradowanych Polski północno-wschodniej “Zielonych Płuc Polski”.
Klub organizuje również szkolenia dla swoich członków. Są to albo kilkudniowe spotkania ze specjalistami z dziedziny ochrony środowiska, albo warsztaty z zakresu dziennikarstwa ekologicznego prowadzone przez ekspertów krajowych lub zagranicznych.
Klub intensywnie współpracuje z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Z jednej strony NGO-sy są źródłem informacji dla dziennikarzy, z drugiej – dziennikarze przekazują informacje działaczom ekologicznym, którzy wykorzystują je w kontaktach z administracją rządową.
EKOS współpracuje także z resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. Stałą praktyką są spotkania z członkami sejmowej i senackiej komisji ochrony środowiska.

Więcej informacji pod adresem: www.ekos.org.pl

 

Kontakt

Informacje kontaktowe:
 
Adres:
Krystyna Forowicz
ul. Miła 8 lok. 13
00-174 Warszawa
 
Telefon/fax: 22 750 30 31
               22 662 43 68
telefon kom.: 515 111 490
                501 608 400
                602 271 271
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Partnerzy