Minął termin nadsyłania prac

Opublikowano: sobota, 12, październik 2013 23:40

11 października upłynął termin zgłaszania prac na konkurs "Dziennikarze dla Klimatu". Ogółem nadeszło 107 materiałów w tym kilka cykli. Dominuje oczywiście prasa, jej dziennikarze przysłali 72 prace, znacznie wzrósł udział materiałów internetowych, w tym tak nowych form przekazu jak podkasty. Materiałów internetowych na konkurs zgłoszono 26. Dziennikarze radiowi i telewizyjni wyrazili mniejsze zainteresowanie konkursem, spłynęło 6 audycji radiowych oraz 3 telewizyjne.

15 paźdzernika odbędzie się posiedzenie jury.