Konferencja prasowa 27 kwietnia 2013 r.

Opublikowano: środa, 27, marzec 2013 14:21


DSC01029

Konkurs „Dziennikarze dla Klimatu”, czyli interesująco, rzetelnie i z pasją o klimacie.

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy ZG SDP wspólnie z Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) organizują ogólnopolski konkurs „Dziennikarze dla Klimatu”. Nagrodami uhonorowani zostaną autorzy prac publicystycznych, którzy w najbardziej interesujący i rzetelny sposób przedstawią problemy, konsekwencje i zagrożenia zmieniającego się klimatu. Prace powinny przyczyniać się do popularyzacji idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii i edukacji społeczeństwa (więcej o kryteriach oceny w regulaminie konkursu). W konferencji udział wzięli: Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prof. dr hb. Maciej Nowicki, który dwukrotnie dzierżył tekę ministra resortu środowiska, red. Krystyna Forowicz, prezes Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, red. Katarzyna Dowbor, "Ambasador konkursu" oraz dr. Andrzej Kassenbrg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Początek debaty nad koniecznością podjęcia międzynarodowych działań na rzecz ochrony klimatu sięga lat 70. W 1988 r. został powołany Międzynarodowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC), któremu powierzono zadanie prowadzenia prac badawczych i opracowywanie raportów, na podstawie których można by inicjować działania i wyznaczać ramy polityki przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.
W 1989 r. – za przyczyną publikacji pierwszego raportu IPCC – rozpoczęły się negocjacje pierwszego międzynarodowego porozumienia: Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Porozumienie zostało podpisane w 1992 roku podczas Konferencji – Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, zaś w 1997 roku uzupełniono konwencję Protokołem z Kioto. Państwa-sygnatariusze obu dokumentów zobowiązały się dążyć do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Prof. Maciej Nowicki wspomniał o znaczeniu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu dla całego procesu ochrony klimatu Ziemi.
Jak konsekwentnie podkreślają polscy przedstawiciele podczas debat klimatycznych w Unii Europejskiej oraz na forum ONZ, przeciwdziałanie zmianom klimatu będzie skuteczne o ile będzie wysiłkiem globalnym, dlatego zarówno działania adaptacyjne jak i zobowiązania redukcyjne muszą być podejmowane przez wszystkie kraje świata.
– To już najwyższy czas, żeby wypracować nowe globalne porozumienie w sprawie redukcji emisji CO2. Podczas tegorocznej konferencji COP w Warszawie podejmiemy wszelkie wysiłki na rzecz ustanowienia ram dla nowego porozumienia i zdefiniowania tych wszystkich działań, które są konieczne do jego zawarcia w 2015 r. Liczę, że państwa konkurs przyczyni się do rzetelnej dyskusji w mediach o klimacie i potrzebie jego ochrony. Taka dyskusja jest nam bardzo potrzeba – powiedziała Beata Jaczewska.
Na arenie międzynarodowej ważną rolę odgrywają ekologiczne organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony klimatu. Starają się oddziaływać na rządy, biznes i miliony obywateli, aby ograniczyć wpływ człowieka na globalny klimat. Rolę NGO-sów omówił podczas konferencji prasowej dr Andrzej Kassenberg: – Działania na rzecz ochrony klimatu nie mogą być jedynie postrzegana przez pryzmat bieżącego interesu tych czy innych wpływowych grup. Muszą się one wpisywać w nowoczesne myślenie o przyszłości i to zarówno dla budowania konkurencyjnej gospodarki jak i także tworzenia odpowiedniej jakości środowiska dla naszych dzieci i wnuków z dbałością o zachowanie podstawowych systemów przyrodniczych podtrzymujących życie na Ziemi. A takim jest klimat globalny.

DSC01129


Coraz częściej dostrzegamy zmiany klimatu. Czekać nas może więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Red. Katarzyna Dowbor, ambasadorka konkursu namawiała do codziennych działań sprzyjających naszej przyrodzie: – Kocham przyrodę i z przerażeniem patrzę jak my ludzie jej nie szanujemy. Czasem tak drobny wysiłek z naszej strony jak wymiana żarówek w domu na energooszczędne ,czy używanie ekologicznych wielorazowych toreb na zakupy może pomóc Ziemi.
Przedstawiciele Klubu EKOS zachęcali do udziału w konkursie. Czekamy na ciekawe artykuły, dobre audycje radiowe i telewizyjne, autorów, rzetelnych, potrafiących „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Potrzebujemy mediów, ich publikacje mają duże znaczenie dla zrozumienia przez społeczeństwo zawiłości gospodarczych, społecznych, politycznych jakie niosą zmiany klimatu. Poszerzają w społeczeństwie wiedzę o zagrożeniach klimatycznych i jak dalej żyć w zgodzie i harmonii ze środowiskiem.


Informacje o konkursie i regulamin na stronie internetowej
www.dziennikarzedlaklimatu.pl
Informacja i kontakt dla mediów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. kom.: 515 111 490
tel.: (22) 663 12 33