Polska musi szybciej zamykać kopalnie

Opublikowano: poniedziałek, 06, grudzień 2021 17:03

Analiza scenariuszowa bilansu podażowo-popytowego węgla kamiennego w Polsce do 2040 roku to nowy raport Instytutu Jagiellońskiego oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Wynika z niego, że Polska powinna szybciej odejść od węgla, jeśli chce uniknąć rosnących kosztów jego utrzymania.

„Przyspieszająca realizacja polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej potwierdza, że perspektywa dekarbonizacji poprzez ograniczanie zużycia węgla jest nieuchronna. Rolą Polski jest efektywne zaplanowanie ścieżki odejścia od węgla oraz umiejętność pogodzenia wartości wykorzystania krajowych zasobów ze skutecznym ograniczaniem emisji” – piszą autorzy raportu zawierającego 12 scenariuszy rozwoju sytuacji…

Umowa społeczna rządu z sektorem górnictwa zakłada wygaszenie kopalń węgla kamiennego do 2049 roku.

Źródło: Instytut Jagielloński