MEDAL DLA EKOSU

Opublikowano: sobota, 29, październik 2016 17:16

medal 02A 600px

Medal „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju” dla Klubu EKOS

IMGP0130 600px

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS został uhonorowany medalem „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”. Uroczystość miała miejsce podczas gali XIV edycji gólnopolskiego konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii" w Katowicach (26.10.2016 r.).

Odznaczenie przyznane przez PIE wręczył przewodniczący jej Rady i b. minister środowiska Czesław Śleziak. Medal odebrał prezes zarządu Klubu EKOS Robert Borkacki. Medale PIE są nadawane "osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego". Medale zostały przyznane także dla: Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju w Warszawie; EC BREC Instytutu Energii Odnawialnej Sp. z o.o. w Warszawie; Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach oraz HALDEX S.A. w Katowicach. Prestiżowymi odznaczeniami wyróżniono również:  Andrzeja Pilota, prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Marcina Popkiewicza, eksperta i dziennikarza; Wojciecha Stawianego, b. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; Kazimierza Szablę, b. dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach; Tadeusza Wnuka, b. prezydenta Sosnowca i wojewody Katowickiego oraz dr inż. Krystynę Kubicę z Politechniki Śląskiej, wieloletniego dyrektora zakładu badawczego w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

IMGP0150 250px

P1011959

Więcej szczegółów na stronie Polskiej Izby Ekologii:
http://www.pie.pl/medale-pie-na-gali-ekolaurow.html