IEO MA 15 LAT

Opublikowano: wtorek, 11, październik 2016 14:59

 014

W tym roku Instytut Energetyki Odnawialnej obchodzi jubileusz 15-lecia. Z tej okazji w Zamku Ujazdowskim w Warszawie spotkali się przyjaciele „zielonej energii”. Życzyli Jubilatowi – Grzegorzowi Wiśniewskiemu, współzałożycielowi Instytutu, jego prezesowi zarządu oraz sobie wzajemnie aby wreszcie nastały lepsze czasy dla OZE.

Spotkanie prowadził sam Jubilat. Wspominał, że historia Instytutu związana jest z procesem akcesji do UE: – Większość naszych pracowników i współpracowników wywozi się z tamtych czasów. Był to czas pionierów i … romantyków. Piętnaście lat temu nie wiedzieliśmy na co się porywamy, to nam ułatwiało odważne działania, jak na przykład przygotowanie pierwszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Wcześniej w grudniu 1994 r. Komisja Europejska stworzyła Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC), którym zarządzała w Polsce przez trzy lata. Potem, EC BREC zostało „przeniesione” do państwowego Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER). 15 lat temu, 7 września 20 osób, pracowników i współpracowników z IBMER-u podpisało akt założycielski. IEO był jednym z pierwszych polskich niepublicznych centrów badawczych i pierwszą niezależną organizacja typu think-tank w obszarze energetyki odnawialnej.
Jubileusz był okazją do podsumowania minionego okresu i wspomnień. Zbigniew Kamieński, b. dyrektor w Ministerstwie Środowiska oraz w Ministerstwie Gospodarki, wspominał o trudnej drodze rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Podkreślił, że mamy rozwijać OZE, żeby to było korzystne dla Polski, a nie by spełnić zobowiązania unijne. Energetyka odnawialna powstała jako odpowiedź na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska z Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP mówiła, że coraz więcej Polaków uważa, że energia z czystych odnawialnych źródeł jest lepszym rozwiązaniem, niż paliwa kopalne (najnowsze badania CBOS). Prof. Maciej Nowicki składając życzenia zespołowi IEO wręczył Jubilatowi symboliczny kwiat słonecznika: – Idźmy w kierunku słońca – powiedział.
Prezes Grzegorz Wiśniewski nie ukrywał, że jubileusz trafia w trudny czas dla OZE. Najbliższe lata niosą wiele niepewności, zagrożone są nasze zobowiązania – cel 15% w 2020 r. 
Pomimo drogi pod górkę i różnych przeciwności losu (rynku, polityki, lobby węglowego…) branża OZE istnieje i ufamy, że będzie mieć się coraz lepiej. My, dziennikarze z EKOS-u mamy wiele satysfakcji, bo od początku, kiedy 15 lat temu energetyka odnawialna zaczęła w naszym kraju raczkować, wierzyliśmy, że OZE to energetyczna przyszłość.

Krystyna Forowicz