Zaproszenie na konferencję

Opublikowano: piątek, 15, listopad 2013 14:30

 

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję o zmianach klimatu pod hasłem:

Współpraca duchowieństwa
na rzecz sprawiedliwości klimatycznej

Konferencja odbędzie się 18 i 19 listopada br. w Centrum Okopowa, przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa

18 listopada: 14.00 – 19.00, 19.00 – 20.30 Panel Wysokiego Szczebla, kolacja

19 listopada: 10.00 – 13.00

Paneliści: Biskup Theotonius Gomes, Biskup Pomocniczy Dhaka, Bangladesz Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, Prof. Jean-Pascal van Ypersele, Wiceprzewodniczący IPCC, Belgia Chris Bain, Prezes CIDSE i Dyrektor CAFOD, Wielka Brytania oraz Connie Hedegaard, Komisarz Europejski ds. działań w dziedzinie klimatu

Konferencja będzie wydarzeniem towarzyszącym Szczytowi Klimatycznemu COP19 (Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – UNFCCC), którego tegorocznym gospodarzem jest Polska.  Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do dyskusji na temat koniecznych działań na rzecz ochrony klimatu w kontekście zasad nauki katolickiej: pomocy ubogim, godności ludzkiej i dzieła stworzenia. Konferencja będzie doskonałą okazją, aby przyjrzeć się, jak lokalne społeczności już dziś radzą sobie ze zmianami klimatu oraz by omówić, jaką rolę duchowni i organizacje międzynarodowe mogą odegrać w kształtowaniu polityki klimatycznej służącej ochronie najsłabszych.

Konferencja odbędzie  się  18  listopada  w  godzinach  popołudniowych  (debaty  plenarne)  oraz  19  listopada w godzinach porannych (warsztaty). Wieczorem 18 listopada odbędzie się panel wysokiego szczebla, w którym wezmą udział przedstawiciele delegacji rządowych, przywódcy kościelni, reprezentanci instytucji Unii Europejskiej i organizacji pozarządowych. Zaproszeni goście będą wspólnie dyskutować o tym, jakie działania i decyzje polityczne są konieczne, aby wywiązać się z moralnego obowiązku przeciwdziałania zmianom klimatu. Po debacie zapraszamy na wspólną kolację. Pełen program konferencji znajduje się w tym miejscu.

Nadrzędnym celem negocjacji klimatycznych jest osiągnięcie do 2015 roku ambitnego i sprawiedliwego globalnego porozumienia, które będzie chroniło najsłabszych, już dziś najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu. COP19 odbywa się w kluczowym momencie, w którym wszystkie kraje zaczynają wspólnie pracować nad osiągnięciem takiego porozumienia. Uczestnicy tegorocznego szczytu klimatycznego muszą zająć się problemem „luki emisyjnej”, czyli różnicy pomiędzy wymaganymi redukcjami emisji, koniecznymi do zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na bezpiecznym poziomie, a aktualnymi zobowiązaniami stron Konwencji. Ponadto konieczne jest, aby na COP19 zapadły decyzje dotyczące finansowania redukcji emisji i adaptacji do zmian klimatu w krajach rozwijających się.

Organizowana przez nas konferencja ma na celu rozpoczęcie debaty o tym, jakie działania są konieczne, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i osiągnąć w 2015 roku globalne porozumienie respektujące zasadę sprawiedliwości klimatycznej.

Konferencja odbędzie się w jezyku angielskim, zapewnione będzie tłumaczenie na język polski.

Aby wziąć udział w konferencji prosimy o zarejestrowanie się na stronie (potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane e-mailem).