Partnerzy

Warschau poln o c

190712021139jjep

logo-ekos

Konkurs wspierają

 

maxpress 150x180 

00001

Miesięcznik "Środowisko"

logo sozo-niebieskie

 ine logo small

    chronmyklimat

 

PIGO

 abc srodowisko RGB

 

LOGO gramwzielone 420x83

 

LogoZNR

 

logo BiE 2013

 

reo logo

ekologiczni brand

 

 Logo energia-pl

 

 logo-ziemia-i-my-zielone-biale-tlo

energia-dla-klimatu

  eo

 

ZW logo RGB podstawowe z pl kolor

 

pzs logo kolor v01

 

ekologia.pl13 250x88

 

srodowisko

SEO Logo

 

 LOGO ARKA JPG 137x63

 

 

JURY

 

Prof. dr hab. Maciej Nowicki - przewdniczący jury

6S0U5034

 

Ukończył w 1964 studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W latach 1964–1970 był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk, później do 1986 Politechniki Warszawskiej. Doktorat obronił w 1972 na Politechnice Warszawskiej, habilitował się na tej uczelni w 1976 z zakresu ochrony atmosfery. Tytuł profesora uzyskał w 1992.
W latach 1989–1991 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W 1991 pełnił urząd ministra tego resortu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego.
W 1992 założył Fundację EkoFundusz, zajmującą się ekokonwersją polskiego długu. Do października 2007 nieprzerwanie był prezesem zarządu tej organizacji.
W latach 1994–1995 był wiceprzewodniczącym Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju (UN Commission on Sustainable Development) w Nowym Yorku. Od 1996 do 1997 pełnił funkcję doradcy Sekretarza Generalnego OECD w Paryżu. Reprezentował Polskę w Komisji Europejskiej (w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, w Komisji ds. Przemian w Przemyśle). Uzyskał członkostwo w Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk z siedzibą w Salzburgu, radzie patronackiej Instytutu Jagiellońskiego, Komitecie Naukowym PAN "Człowiek i Środowisko", Państwowej Radzie Ochrony Środowiska oraz Komitecie Narodowym do Spraw Współpracy z Międzynarodowym Programem Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery (IGBP Global Change).
W 1996 został laureatem największej w Europie nagrody "Der Deutsche Umweltpreis" w ochronie środowiska za całokształt dokonań jako naukowiec, polityk i działacz ekologiczny. Pieniądze z tej nagrody (350 tys. DM) przeznaczył na założenie fundacji mającej na celu wspieranie rozwoju najlepszych absolwentów polskich uczelni w ochronie środowiska. W latach 1997–2007 wielomiesięczne stypendia zagraniczne we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).
16 listopada 2007 został ministrem środowiska w pierwszym rządzie Donalda Tuska. W latach 2008–2009 był przewodniczącym Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu. Piastując tę funkcję, zorganizował i był prezydentem 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (odbytej w grudniu 2008 w Poznaniu). 8 grudnia 2009 podał się do dymisji ze stanowiska ministra, została ona przyjęta. 1 lutego 2010 r.
Autor ponad 170 publikacji oraz 6 książek z zakresu ochrony środowiska i ekorozwoju. Uczestnik kilkuset konferencji krajowych i ponad stu konferencji zagranicznych, na których wygłaszał referaty.

red. Krystyn Forowicz - prezes Klubu Poblicystów Ochrony Środowiska EKOS, sekretarz jury

Forowicz - zdjecie

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej
I Studium Dziennikarskiego. Dziennikarka w "Rzeczpospolitej" (od 1982 r. do 2003 r.) oraz rzecznik prasowy Banku Ochrony Środowiska S.A. (2003 r. – 2009 r.)
Zawsze zajmowała się tematyką ochrony środowiska.
W 2003 r. otrzymała nagrodę Polskiego Pulitzera (nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego w dziedzinie ochrony środowiska). Laureatka wielu nagród, w tym nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta, Odznaczona Złotą odznakę zasłużony dla ochrony środowiska, Złotym Krzyżem Zasługi.
Obecnie pełni funkcję prezesa Klubu Publicystów Ochrony Środowiska "EKOS" przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

red. Elżbieta Strucka

 DSC2918 MAŁY

Dziennikarka – biolog z wykształcenia. W roku 1976 ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i od razu po studiach podjęła pracę w Polskim Radiu, z którym była związana przez 30 lat, do końca 2007 r.
Jest autorką kilkuset audycji i wielu cykli edukacyjnych i popularno-naukowych dotyczących m.in. ochrony przyrody i ochrony środowiska, w których starała się przekazywać słuchaczom nie tylko wiedzę na ten temat, ale i dobre wzorce, przykłady właściwych działań proekologicznych. Jeden z nich (15 audycji), nadawany w 2004 r. w Polskim Radiu BIS był poświęcony klimatowi. Celem tego cyklu było poszerzenie wiedzy słuchaczy na temat przyczyn i ewentualnych skutków zmian klimatu, we wszelkich zakresach. Nie brakowało materiałów związanych z naszymi codziennymi nawykami, które mogą wpływać na proces globalnego ocieplenia.
Przez kilka lat współpracowała z wydawnictwem Nowa Era – była m.in. konsultantką merytoryczną multimedialnego podręcznika z przyrody dla klas V–VI i współautorką części tekstów. Uczestniczyła w pracach jury konkursu dziennikarskiego zorganizowanego przez Koalicję Klimatyczną w 2011 r.
Od stycznia 2008 do końca marca 2009 była rzecznikiem prasowym ministra środowiska, prof. Macieja Nowickiego.
Dwukrotnie odznaczona złotą odznaką resortową za działalność publicystyczną (przyznaną przez ministrów środowiska Stanisława Żelichowskiego i Macieja Nowickiego). Ma złotą odznakę LOP. Jest – od początku jego istnienia – aktywnym członkiem Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, aktualnie pełni funkcję sekretarza Zarządu.
Obecnie m.in. publikuje artykuły w czasopismach „Środowisko”, „Przyroda Polska”, „Gazeta Samorządu i Administracji”. Stale współpracuje z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW, gdzie jako rzecznik Stowarzyszenia Miłośników Żubrów zajmuje się popularyzacją tematyki związanej z ochroną żubrów i rozwojem ich populacji w Polsce i w Europie.

dr Andrzej Kassenberg

6S0U0086

W 1971 r. uzyskał stopień magistra geografii na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1980 r. doktora nauk technicznych w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Współtwórca oraz prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. Od kilku lat zaangażowany w projekty związane z ochroną klimatu globalnego zwłaszcza w zakresie energetyki i transportu.
Uczestnik obrad Okrągłego Stołu ze strony Solidarności w tzw. podstoliku ekologicznym. Współtwórca oraz pierwszy przewodniczący w latach 1990–1994 Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obecnie jej wiceprzewodniczący. W okresie 1991–1995 i 1998-2010 członek Rady ds. Środowiskowych przy Prezydencie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 1993 do 1995 uczestniczył w pracach Rady Ekologicznej przy Prezydencie R.P.
Uczestnik obu Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. i w Johannesburgu w 2002 r. Uczestnik Szczytów Klimatycznych na Bali w 2007 (COP13), w Poznaniu w 2008 (COP14) i w Kopenhadze w 2009 (COP15). Od listopada 2009 członek Rady Zarządzającej Regionalnego Centrum Środowiskowego na Europę Środkową i Wschodnią a od listopada 2012 jej przewodniczący.
Laureat kilku nagród, m.in. Europejskiej Nagrody Forda w dziedzinie ochrony przyrody (poziom krajowy), Naukowej Nagrody Polskiej Akademii Nauk, Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki. Autor albo współautor ponad 150 opracowań, raportów i publikacji z zakresu szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

 

Kontakt

Informacje kontaktowe:
 
Adres:
Krystyna Forowicz
ul. Miła 8 lok. 13
00-174 Warszawa
 
Telefon/fax: 22 750 30 31
               22 662 43 68
telefon kom.: 515 111 490
                501 608 400
                602 271 271
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Partnerzy